top of page
Search

Psikolojik Desteğe Neden İhtiyaç Vardır?

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve topluluk içerisinde yaşar. Fakat grup olmanın olumlu getirileri olduğu kadar yıpratıcı etkileri de vardır. İnsan çevresinden çabuk etkilenir ve çevresiyle beraber ruhsal yapısı şekillenir. Kimi zaman yaşanılan olaylar bir insanın çözebileceği ağırlıktayken kimi zaman da bir yardım eli gerektirecek boyuttadır. Bazen de hayat koşulları nedeniyle küçük olaylar birikerek insanı sıkıştırmaya başlar ve içinden çıkılamaz bir hal alır. Bu gibi durumlarda bir uzman desteğinin alınması faydalı olacaktır.


Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Merve Nazlı hangi alanlarda destekçidir?


· Ailelerin gelişim dönem ve süreçlerindeki sorularına cevap bulma

· Çocukların gelişim süreçleri hakkında gözlem yapma ve çocuğa ihtiyaç dahilinde test uygulama

· Toplanan verilerden ışığında bir müdahale programı belirleme

· Çocukluk çağında yaşanabilecek her problemle ilgili psikolojik destek sağlama

· Ergenlik dönemi problemleri ve yaşanılan güçlükler hakkında destek olma

· Kurumsal anlaşmalarla anaokulu ve çeşitli firmalarda etkin olma

· Çeşitli alanlarda eğitim, seminer ve atölyeler gerçekleştirerek toplum farkındalığını arttırma

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page